Hifi Filter

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Od ponad 40 lat, HIFI FILTER® specjalizuje się w rozwiązaniach filtracji i separacji dla sprzętu mobilnego i procesów przemysłowych. Jako wiodący partner dostarczamy ponad 70 000 produktów. Udostępniamy najbardziej zróżnicowaną ofertę filtrów i akcesoriów na świecie. Zapraszamy do zapoznania się z historią firmy oraz naszym asortymentem.

EN

For over 40 years, HIFI FILTER® has specialized in filtration and separation solutions for mobile equipment and industrial processes. As a leading partner, we develop over 70,000 products. We provide diverse range of filters and accessories in the world. We invite you to familiarize yourself with the history of the company and our assortment